top of page

 Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur Optimal flytt och städ ("vi", "oss" eller "vår") samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller när du använder vår webbplats och våra tjänster.

Vilken typ av personlig information samlas in: Vi kan samla in personlig information från dig när du använder våra tjänster eller när du kontaktar oss. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till:

  • Namn

  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)

  • Personnummer (vid bokning av våra tjänster)

Syftet med insamlingen av personlig information:

Den personliga informationen som vi samlar in kan användas för att tillhandahålla våra tjänster till dig, förbättra din användarupplevelse på vår webbplats, behandla dina betalningar och kommunicera med dig angående din bokning eller förfrågan.

Lagring och skydd av personlig information:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Personlig information lagras säkert och endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

 

Delning av personlig information:

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster åt dig eller enligt lagstadgade krav.

 

Ändringar i vår sekretesspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Kontakta oss: Om du har några frågor eller farhågor angående vår sekretesspolicy eller vår hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på [kontaktuppgifter].

bottom of page